Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2018

4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viaCzarnyTygrysek CzarnyTygrysek

May 13 2018

2888 e36e
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaja-sowa ja-sowa
3897 ba69 500

different-landscapes:

Coron Island, Philippines

April 24 2018

Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Marek Hłasko
8618 29d7
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaseeyousoon seeyousoon
2358 ff43 500

lilyadoreparis:

Palais Garnier, Opéra de Paris. Photo superchinois801.

Reposted fromitslikerufus itslikerufus vialottee lottee

April 23 2018

0314 3b1d 500
Reposted fromseaweed seaweed viascorpix scorpix
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vialottee lottee
5449 69c9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
1922 410f
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
4360 fb40 500
Reposted frompollywood pollywood viasouxie souxie

April 09 2018

inappropriatewords:

zkhtr:

i need my space unless youre the right person then dont go anywhere

Why is this so accurate

Reposted fromgreggles greggles viabardzodobrarada bardzodobrarada
7804 e7fb 500
Reposted fromGIFer GIFer viapffft pffft
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viapannalu pannalu
7459 4986 500

ever-is:

There’s nothing to dislike about this photo 10/10

Reposted fromamusingmurff amusingmurff viakarmacoma karmacoma

April 07 2018

7670 0289 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
9482 0640
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl