Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2018

0299 e7d5 500
| Wrocław, 1982
Reposted fromseverine severine viamglistyporanek mglistyporanek
0284 b100 500
Reposted fromhagis hagis viazembata zembata
Reposted fromgruetze gruetze vianuwanda nuwanda
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan vianokturnal nokturnal
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie. 
— Brian Tracy
Reposted frompinkdress pinkdress viainvincible invincible

August 06 2018

8799 c3db 500
Reposted fromzciach zciach viascorpix scorpix
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viasouxie souxie

August 03 2018

1533 aeec
Reposted fromnutt nutt vianikotyna nikotyna
6314 aaa4 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianikotyna nikotyna

July 24 2018

0439 2a00
Reposted fromcalifornia-love california-love
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta,
w kobiecie, która czuje zbyt wiele,
w kobiecie, która pisze ...
Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, rojącej, szalonej.
Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli,
która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu,
w kobiecie, która ma wiarę w siebie.
Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, która potrafi przekształcić swego ducha w ciało, a nawet więcej... w kobiecie, która kocha poezję, która może stać pół godziny przed obrazem (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która nie może żyć bez muzyki.
Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej.
Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie.
Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie,
czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać czy nie,
od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz.
Nigdy.
— Martha Rivera Garrido
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
6198 a16e
Reposted fromintotheblack intotheblack via92feliks 92feliks
0956 2688
1201 6d43
4814 7bca
Reposted frommrcake47 mrcake47 vianuwanda nuwanda

July 01 2018

5801 df48 500
4321 2451 500
Reposted fromnyaako nyaako vianokturnal nokturnal
7140 bc7b
Reposted fromkarahippie karahippie viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl