Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2019

2803 8767
8206 fe7e 500
Reposted fromfungi fungi vianokturnal nokturnal
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viascorpix scorpix
0978 4a08
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viascorpix scorpix
2907 c7be
"The body is living art. Your movement through time and space is art. A painter has brushes. You have your body".
4092 8825 500
Reposted fromAstalka Astalka viascorpix scorpix
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viasouxie souxie
7675 49a3
6372 c57e 500

incidentalcomics:

How to Finish

I drew this poster for Jon Acuff and his FINISH book tour. Big thanks to Jon for this collaboration, his book has some great ideas about how to complete creative and life goals.

November 08 2018

6177 0833 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9848 ebdd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazembata zembata
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag - "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianokturnal nokturnal
Reposted fromFlau Flau viapffft pffft
Za tych, co szaleni. Za odmieńców. Buntowników. Awanturników. Niedopasowanych. 
Za tych, co patrzą na świat inaczej. Oni nie lubią zasad. 
Nie szanują status quo. 
Można ich cytować, można się z nimi nie zgadzać; można ich wysławiać, można ich zniesławiać.
Ale jednego nie można zrobić - nie można ich ignorować. 
Bo to oni zmieniają świat. Popychają ludzkość do przodu. 
I choć niektórzy mogą widzieć w nich szaleńców, my dostrzegamy w nich geniusz. 
Ponieważ to ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat... są tymi, którzy go zmieniają.
— Steve Jobs

November 04 2018

6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viamglistyporanek mglistyporanek

November 02 2018

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viadrosera drosera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl